Nasjonalt fagmøte for helsepersonell om oppfølging og veiledning av gravide ved påvist hjertefeil hos fosteret

I samarbeid med blant annet OUS Rikshospitalet og Nasjonalt senter for fostermedisin, arrangerer Foreningen for hjertesyke barn en nasjonal fagdag 16. november 2016 om helhetlig oppfølging og veiledning av gravide ved påvist hjertefeil hos fosteret.

Målgruppen for fagdagen er ultralydjordmødre, fostermedisinere, barnekardiologer, spesialsykepleiere, sosionomer og psykologer som behandler (følger opp) gravide under og etter graviditet.

Last ned brosjyren ved å trykke her.

For spørsmål, eller for å melde din interesse for å delta på fagdagen, ta kontakt med pia@ffhb.no.