Godkjenning av kurs

NFUDs ultralydsymposium 2018 er godkjent av følgende spesialistkomiteer i Den norske legeforening:

Allmennmedisin: godkjennes med 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen.

Barnesykdommer: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fordøyelsessykdommer: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Generell kirurgi: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 18 timer for spesialistenes etterutdanning.

Radiologi: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Anestesiologi: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Revmatologi: godkjenner kurset med 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Indremedisin: godkjenner kurset med 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Norsk syklepleieforbund godkjenner 15 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.