Trykk her for å sende en mail til styret

Kari Utne
Leder
Kari Utne er foreningens nye leder og jobber som jordmor ved Stavanger Universitetssjukehus og i egen privatpraksis. Hun har sittet i styret i til sammen 4 år, de to siste årene som sekretær og nestleder. Hun har tatt videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre og i ultralydundersøkelse av fosterhjertet ved NTNU. Hun er spesielt interessert i obstetrisk ultralyd og fosterdiagnostikk.
Ruth Stoklund Thomsen
Styremedlem, sekretær
Ruth Stoklund Thomsen er styrets nye sekretær og er revmatolog og overlege ved St. Olavs Hospital, Trondheim. Hun bruker ultralyd til diagnostikk av leddsykdommer og til terapeutiske injeksjoner. Hun har spesiell interesse for psoriasisartritt og har et forskningsprosjekt gående hvor hun undersøker ledd og entheser hos denne pasientgruppen.
Anette Johnsen
Styremedlem
Anette Hem er gjenvalgt til styret og jordmor ved Sørlandet sykehus i Arendal. Hun har også tatt videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre ved NTNU og er opptatt av å effektivisere sin kliniske hverdag som jordmor ved bruk av obstetrisk og prenatal ultralyddiagnostikk.
Kim Nylund
Styremedlem
Kim Nylund ble gjenvalgt somstyremedlem og jobber som postdoc og overlege ved seksjon for fordøyelsesykdommer på medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen. Han er spesielt interessert i ultralydundersøkelse av tarm til bruk i diagnostikk og oppfølging av pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer.
Sigrid Berg
Styremedlem, nettredaktør
Sigrid Berg ble gjenvalgt som styremedlem og representerer den teknisk vitenskapelige siden i styret. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU og jobber som forsker og post. doc ved SINTEF, Avdeling for medisinsk teknologi, og NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Hun forsker innen bruk av ultralydkontrastmidler (mikrobobler) i avbildning av mikrosirkulasjon og innen terapi, f. eks. målrettet medisinlevering og åpning av blod-hjerne-barrieren.
Aurora Røset
Styremedlem
Aurora Røset er ny i styret og gynekolog ved Nasjonalt Senter for fostermedisin ved St.Olavs hospital, Trondheim.
Dina Ismail
Styremedlem
Dina Ismail er ny i styret og gynekolog/overlege ved Stavanger Universitetssykehus. Hun er spesielt interessert i ultralyddiagnostikk/generell gynekologi og har videreutdanning i 3 D ultralyd innen gynekologi. Hun bruker ultralyd ved infertiltetsutredning, uterus-patologi, genitale misdannelser, dypinfiltrerende endometriose, sjeldne komplikasjoner første trimester av svangerskapet og intervensjonell ultralyd.
Kjetil Myhr
Styremedlem
Kjetil Myhr er ny i styret. Han er for tiden lege i spesialisering på medisinsk avdeling Hamar, men fra oktober bytter han til anestesi på Gjøvik. Hovedinteressen er «pointof-care»- ultralyd innen akuttmedisin.
Anders Batman Mjelle
Styremedlem
Anders Batman Mjelle er valgt som foreningens nye kasserer. Han jobber som overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus, men er for tiden hovedsakelig PhD-stipendiat ved UiB med et prosjekt om leverelastografi hos barn.