NFUD vil ønske deg hjertelig velkommen til årets ultralyd symposium 3. – 5. mai 2017.

Klikk her for å laste ned årets program

Symposiet finner sted på Quality Hotel Tønsberg. Vi har jobbet med å sette sammen et 3- dagers program der vi håper alle vil finne forelesninger og praktiske øvelser av interesse.

Vi gjør litt endringer i oppsettet fra i fjor basert på tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi går bort fra et eget basalkurs i ultralyd på formiddagen onsdag 3. mai og starter heller med en spennende fellessesjon som alle vil ha glede av. Etter lunch starter egne parallellsesjoner med fagspesifikke foredrag og praktisk ultralyd trening på friske frivillige, samt muligheten for å lete etter patologi med å bruke av innovative ultralydsimulatorer. Her kan man besøke flere stasjoner eller konsentrere seg om den som er mest relevant for egen praksis. Hovedtemaene er fordelt mellom:

  1. Radiologi/indremedisin/allmennmedisin
  2. Muskel og skjelett
  3. Akuttmedisin
  4. Gynekologi og obstetrikk

Den praktiske treningen fortsetter på torsdag 4. mai frem til lunch. Vi håper dette vil rekruttere flere nye brukere av ultralyd, men treningen vil være en fin repetisjon også for mange erfarne brukere.

Vi har også i år med oss flere utenlandske og norske forelesere for å belyse spennende fagområder. Av sosialt kan vi onsdag kveld lokke med en ”get together” samling på hotellet med litt sprudlende og finger-mat før vi torsdag kveld slår på stortromma og arrangerer egen festmiddag med prisutdelinger. Fredagen avsluttes med en spennende fellessesjon og paneldebatt om ultralyd i medisinsk utdannelsen av helsepersonell.

Egen innkalling til generalforsamlingen vil komme senere.

Det settes ingen endelig påmeldingsfrist, men alle oppfordres til å melde seg på innen 07. april 2017 for å være sikret å få hotellrom. 

Frist for innsending av beste frie foredrag og for å søke forskningsstipendet på kr 10.000,- er 21. april.

Beste foredrag skal sendes til frieforedrag@nfud.no. En mal for abstract ligger på vår hjemmeside http://www.nfud.no/. Beste frie foredrag belønnes med kr. 10 000 NOK i premie og deles ut i samarbeid med Lærdal Medical.

Vi minner også om NFUD`s forskningsstipend som i år er på kr. 10 000 NOK og deles ut i samarbeid med Lærdal Medical. Alle NFUD medlemmer som driver med eller planlegger et ultralyd relatert forskningsprosjekt kan søke. En kortfattet prosjektbeskrivelse, og informasjon om hvordan pengene tenkes brukt, sendes til stipend@nfud.no

Vi håper å se deg i Tønsberg i mai!