NFUD vil ønske deg velkommen til ultralydsymposium 18. – 20. april 2018 i Stavanger.

Symposiet finner sted på Clarion Hotel Energy. Vi jobber med å sette sammen et 3- dagers program der vi håper alle vil finne forelesninger og praktiske øvelser av interesse.

Det vil bli både felles- og parallellsesjoner, samt demonstrasjoner og hand-on trening.

Hovedtemaene er fordelt mellom:

  1. Radiologi/indremedisin/allmennmedisin
  2. Muskel og skjelett
  3. Akuttmedisin
  4. Gynekologi og obstetrikk

Vi vil ha med oss både utenlandske og norske forelesere for å belyse spennende fagområder. 

Egen innkalling til generalforsamlingen vil komme senere.

Det vil bli åpnet for påmelding i nov/des 2017.

Abstract for frie foredrag og kasuistikker sendes til frieforedrag@nfud.no. En mal for abstract ligger her. Beste frie foredrag belønnes med kr. 10 000 NOK i premie og deles ut i samarbeid med Lærdal Medical.

Vi minner også om NFUD`s forskningsstipend som i år er på kr. 10 000 NOK og deles ut i samarbeid med Lærdal Medical. Alle NFUD medlemmer som driver med eller planlegger et ultralyd relatert forskningsprosjekt kan søke. En kortfattet prosjektbeskrivelse, og informasjon om hvordan pengene tenkes brukt, sendes til stipend@nfud.no

Vi håper å se deg i Stavanger i april 2018!