Programmet vil gå over tre dager, fra onsdag 3. april kl 10 til fredag 5. april kl 12. Fullstendig program publiseres i januar 2019.

Det vil bli både fellessesjoner, frie foredrag med forskning og kasuistikker, paralellsesjoner for de ulike fagdisiplinene, demonstrasjoner og  praktisk trening.