Abstracts 2019

Bakgrunn

NFUD avholder en årlig konkurranse for beste frie foredrag og best presenterte kasuistikk under symposiet. Alle deltagere oppfordres til å sende inn et abstrakt som omhandler egen ultralydforskning eller spennende tema innen ultralyddiagnostikk. Inntil 12 heldige personer velges ut av styret til å presentere sitt tema som et fritt foredrag på maksimalt 8 minutter med påfølgende 2 minutter til spørsmål. Vinnerne kåres av en fagjury. Beste frie foredrag med forskning premieres med kr. 10 000 NOK og beste kasuistikk premieres med 5 000 kr. Midlene kan brukes til videre forskning eller faglig fordyping.

Innsendingsfrist

Utvidet frist for innsendelse av abstract er 15. mars 2019.

Alle innsendte abstrakt vil vurderes av styret i NFUD som velger ut inntil 12 personer som får presentere sitt frie foredrag under symposiet.

Premiering

Vinneren av beste frie foredrag og beste kasuistikk velges av en fagjury etter at alle foredragene er presentert på symposiet.  I 2019 er beløpet satt til 10.000 kroner for beste frie foredrag og 5.000 kr for beste kasuistikk. Beløpet utbetales direkte til mottakers forskningskonto.

Krav til abstrakt
 • Den personen som sender inn abstrakt må delta på symposiet for å presentere foredraget dersom vedkommende velges ut av NFUD styret. Det åpnes opp for at en annen person som har bidratt i forskningsarbeidet kan presentere på vegne av innsender. Dette bør avklares på forhånd med NFUD styret via abstract@nfud.no
 • Abstraktet skal sendes inn som en Word™ fil i følgende format:
 • Tittel, bakgrunn, metode, resultat, konklusjon og evt. referanser. Ved kasuistikker sløyfes materiale/metode til fordel for kasus-beskrivelse.
 • Abstraktet skal maksimalt ha 300 ord ekskludert tittel, forfatternavn og evt. referanser.
 • Det tillates maksimalt 3 referanser. Disse kan oppgis slik som i dette eksempelet: Chrmoliski A, Sacchi E. Single step method of RNA isolation. Anal Biochem 1999, 163;156-159.
 • Font: Times New Roman 10
 • Tittel: Bold. Kun første bokstav er stor. Ingen understrekning
 • Forfatternavn: Fornavn, mellomnavn og etternavn. Forfatteren som evt. skal presentere dette på symposiet skal markeres med understrekning.
 • Affiliering: Avdeling/institutt, arbeidsplass, by.
 • Hovedtekst: Enkelt 1.0 avstand mellom linjene. SI enheter brukes (eks. kg). Forkortelser må defineres ved førstegangsbruk i teksten.
 • Maksimalt en figur som limes rett inn i Word™ filen
 • Maksimalt en tabell som limes inn i Word™ filen
 • Husk å lage Word™ filen med ditt navn og tittel på foredrag. Eks. Ola Normann – Bruk av ultralyd ved norske intensivavdelinger.
Krav til deltagere som skal presentere
 • Alle som er inviterte eller betalende deltagere på symposiet kan sende inn sitt abstrakt.
 • Kun abstrakt som er sendt inn før fristen vil bli vurdert.
 • Tema kan være egen ultralydforskning eller et spennende tema innen ultralyddiagnostikk. Også lærerike kasuistikker blir vurdert.
 • Dem som velges ut til å presentere sitt frie foredrag vil kun ha 8 minutter til rådighet med 2 minutter til påfølgende spørsmål. Tilmålt tid vil bli strengt håndhevet av fagjuryen.
 • Det ses på som en fordel at det frie foredraget har en oppbygning med bakgrunn, målsetning, metode, resultat, diskusjon og konklusjon.
 • Deltagerne kan fritt bruke power-point eller Keynote til sitt foredrag.
 • Det bes oppgis i mailen ved innsendelse av abstraktet om forskningen har vært presentert ved tidligere NFUD symposier eller andre kongresser. Videre om arbeidet allerede er publisert i noe tidsskrift. 

Send inn ditt abstrakt her