Nyheter

Oppdatert kalender!

Oppdatert kalender!

Nå er kalenderen på nettsiden oppdatert med en rekke internasjonale webinarer og konferanser som finner sted de kommende månedene! Klikk

Læs mere

Kjære medlem! Du skal nå ha mottatt en e-post med betalingsinformasjon for 2021. Vi ser fram til å ha kontakt

Læs mere

NFUD årssymposium 2021

NFUD årssymposium 2021

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronapandemien, er det med tungt hjerte at styret i NFUD har bestemt å

Læs mere

Euroson 2020 – KANSELLERT

Euroson 2020 - KANSELLERT

I lys av den nåværende usikkerheten rundt COVID-19 pandemien, har den lokale organisasjonskomitéen for Euroson 2020, som består av Norsk forening for Ultralyd og Diagnostikk (NFUD) og Nasjonal kompetansetjeneste i Gastroenterologisk Ultralyd (NSGU), tatt den svært vanskelige avgjørelsen om å avlyse den kommende Eurosonkongressen, som skulle funnet sted i Bergen den 11.-13. juni 2020.

NFUD og NSGU, sammen med medarrangør SonoScandinavia, har tatt beslutningen med et tungt hjerte, men vi har ikke sett en annen forsvarlig løsning gitt den pågående pandemien. Avgjørelsen er i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet om å kansellere arrangementer med mer enn 500 deltakere, og å utvise særlig forsiktighet for arrangementer som involverer deltakere fra helsesektoren. Våre medlemmers sikkerhet og helse vil alltid være NFUDs første prioritet.

Læs mere