Kurs: Advanced course in gynecological ultrasound 20.-24. of March 2017

Kurs for specialister i obstetrik och gynekologi med goda basala kunskaper i gynekologisk ultraljudsdiagnostik.

Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud

ISUOG approved kurs

Kurstid: 20-24 mars (måndag till fredag) 2017

Antal deltagare: 80

Program: Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer, fallpresentationer, interaktiva sessioner. Teoretiska föreläsningar (ultraljudsfysik, ultraljudsundersökningsteknik, optimering av bild, diagnostik av adnexresistenser, utredning av kvinnor med blödningsrubbningar, ultraljudets roll vid handläggning av kvinnor med bäckensmärta, ultraljudsdiagnostik av djup infiltrerande endometrios, handläggning av icke symptomgivande adnexresistenser, ultraljudsdiagnostik av uterusmissbildningar, screening för endometrie- och äggstockscancer, komplikationer i tidig graviditet, mm). ”Live scan” av patienter med uteruspatologi, avancerad endometrios, ovarialförändringar, mm. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering

Examination: Skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering i slutet av kursen.

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologisk ultraljudsdiagnostik på ett optimalt sätt i kliniken

Kursavgift: 12500 SEK inklusive moms (10 000 SEK + moms 2500 SEK)

Kontaktperson: dana.sladkeviciene@med.lu.se

Obs: kursen ges på engelska (internationell kurs)