Ultralydrelaterte kurs i regi av Den norske legeforening høsten 2017

Det arrangeres en rekke ultralydkurs i regi av Den norske legeforening  som er relevante for NFUDs medlemmer i løpet av høsten.

Ultralyd for hals for Bryst- og Endokrin kirurgi i Trondheim 21. til 22. september

Ultralyd i gynekologi og obstetrikk i Trondheim 25. til 29. september

Ultralydkurs for allmennpraktiserende leger på Voss 29. september til 1. oktober

Gastroenterologisk ultralyd i Bergen 20. til 22. november