Hospiter hos NSGU

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) inviterer til hospitering i gastroenterologisk ultralyd for leger.

NSGU tilbyr tre dager hospitering hvor også dine reiseutgifter dekkes. Du vil få innsyn i diagnostiske utfordringer, opplæring i grunnleggende transabdominal ultralyd, «6+», lever og galleganger, pankreas og GI-traktus, gjennomgang av tolkning av billeddiagnostiske funn, diagnostisk oppsummering frem mot konklusjon og foreslått behandling/oppfølging.

Hospiteringsdatoene for 2019 er 1. – 3. oktober og 3. – 5. desember.

Kontakt senterleder professor Odd Helge Gilja eller les mer på https://www.helse-bergen.no/NSGU/