NFUD vil ønske deg velkommen til ultralydsymposium 3. – 5. april 2019 i Trondheim.

NFUD har gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til årets ultralyd-symposium 3. – 5. april 2019Scandic Lerkendal i Trondheim.

Som alltid har vi et program hvor alle skal kunne finne interessante forelesninger, både i felles-og parallell-sesjonene. Programmet starter onsdag 3. april med en spennende fellessesjon, viet det fruktbare samarbeidet mellom teknologer og klinikere, med medisinske teknologiske nyvinninger som NeoDoppler. Sesjonen vil også gi innsikt i hvordan maskinlæring i ultralyd kan automatisere prosesser for diagnostikk og behandling.

Etter lunsj starter fagspesifikke parallellsesjoner med foredrag og praktisk ultralydtrening. Å lære å tolke og forstå ultralydbilder krever mye praktisk øvelse, og her kan man besøke ulike ultralydstasjoner eller konsentrere seg om den som er mest relevant for egen praksis. Hovedgruppene er muskel/skjelett, radiologi/allmenn- og indremedisin og gyn/obstetrikk. Gyn/obstetrikk har som alltid egne parallellsesjoner med forelesninger og live-demonstrasjoner. Vi håper utvekslingen av kunnskap i disse sesjonene vil være en nyttig introduksjon for nye brukere av ultralyd – og en nyttig repetisjon for de mange erfarne ultralydbrukere.

Torsdag 4. april møtes vi til en fellessesjon. Det blir fagspesifikke parallellsesjoner for alle grupper resten av dagen. Fredag 5. april avsluttes med fellessesjon.

Vi har også i år invitert flere utenlandske og norske forelesere for å belyse spennende fagområder.

Det sosiale er også viktig! Onsdag kveld blir det «get together” i toppetasjen på Scandic Lerkendal med fingermat og litt sprudlende før vi torsdag kveld inviterer til festmiddag med prisutdelinger.

Egen innkalling til generalforsamlingen vil komme senere.

Det er ikke satt endelig påmeldingsfrist, men alle oppfordres til å melde seg på innen 15. februar 2019 for å være sikret hotellrom. 

Utvidet frist for innsending av abstract for frie foredrag og kasuistikker: 15.mars 2019. 

Vi minner om NFUDs forskningsstipend på 10 000,- NOK. Alle medlemmer av NFUD som er i gang med, eller planlegger, et ultralyd-relatert forskningsprosjekt er velkommen til å søke. En kortfattet prosjektbeskrivelse og informasjon om hvordan stipendet tenkes brukt, sendes til stipend@nfud.no.

Beste frie foredrag med forskning belønnes med 10 000,- NOK i premie.

Beste kasuistikk belønnes også i år med 5 000,- NOK.

Abstrakt til fritt foredrag/kasuistikk skal sendes til abstract@nfud.no .

En mal for abstrakt ligger her.

Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, NTNU, feirer 20 år 2. april 2019 i Trondheim! Informasjon om jubileet finner du her: http://www.nsfm.no/symposium19/

Vi gleder oss til å se dere i Trondheim i april!