Bør det innføres rutine-screening for vasa previa?

Moen og kolleger løfter i Tidsskriftet frem spørsmålet: “Hvorfor undersøker man ikke systematisk for vasa previa, når denne enkle og gode undersøkelsen kan redde liv og mange kvalitetsjusterte leveår?”

Rutinemessig ultralyd i svangerskapet har bidratt til redusert perinatal dødelighet i Norge. Undersøkelser kan avdekke risikofaktorer som placenta previa og unormalt antall blodårer, hvor tidlig oppdagelse kan forbedre utfallene betraktelig. Tilstanden vasa previa, knyttet til velamentøse blodårer, representerer en høy risiko for både mor og barn, men kan nærmest eliminere fatalitetsraten ved tidlig diagnostikk. Likevel er systematisk screening for slike tilstander ikke standard i Norge, delvis på grunn av bekymringer rundt medikalisering av svangerskapet.

Les mer: https://tidsskriftet.no/2024/03/debatt/ultralyd-i-svangerskapet-bor-vaere-mer-omfattende