Om NFUD

Norsk forening for ultralyd–diagnostikk er tilknyttet «The European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology» (EFSUMB) og «The World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology» (WFUMB).

Hensikten med spesialforeningen er å fremme kjennskap til og interesse for diagnostisk ultralyd i medisin, såvel ved praktisk klinisk bruk som ved forskning. Nasjonale møter, kurs og forelesninger holdes for å stimulere og fremme aktiviteten.

Foreningen arrangerer årlig et symposium som samler ultralydinteressert helsepersonell fra flere ulike spesialiteter. Oversikt over de siste års temaer finner du under «årsmøter».

Medlemskap

Som medlem får du:

 • Vårt tidsskrift Ultraschall / Eur J Ultrasound gratis -6 nr./år
 • Delta i konkurranse om beste abstrakt, premie 10.000,- Nkr
 • Søke om forskningsstipend eller reisestipend på inntil 10.000,-Nkr
 • Medlemsbladet «Flaggermusen»
 • Lett tilgang på kurs og etterutdannelse i ultralyd.

I 2021 vil medlemskapet koste 250 kr i året (mot normalt 650), da vi ikke skal ha årssymposium i år. Studenter er gratis 2021. Bli medlem!

Du vil få en mail som ser slik ut frå vår samarbeidspartner Rubic.

Æresmedlemmer
 • Stuart Campbell, Storbritannia
 • Lindsey D. Allan, Storbritannia
 • Joachim Hackelöer, Tyskland
 • Gerhard Rettenmaier, Tyskland
 • Knut Gjelland, Norge
 • Hans Henrik Holm, Danmark
 • Harm-Gerd Karl Blaas, Norge
 • Karel Marsal, Sverige
 • Sturla Eik-Nes, Norge
 • Svein Ødegaard, Norge
 • Eva Tegnander, Norge
 • Liv Hatle, Norge
 • Bjørn Angelsen, Norge