Om NFUD

Norsk forening for ultralyd–diagnostikk ble stiftet 31.12.1976 og er tilknyttet «The European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology» (EFSUMB) og «The World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology» (WFUMB).

Hensikten med spesialforeningen er å fremme kjennskap til og interesse for diagnostisk ultralyd i medisin, såvel ved praktisk klinisk bruk som ved forskning. På vår nettsiden holder vi vår kalender oppdatert med oversikt over nasjonale møter, kurs og forelesninger for å stimulere og fremme aktiviteten.

Foreningen arrangerer årlig et symposium av høy faglig kvalitet som samler ultralydinteressert helsepersonell fra flere ulike spesialiteter. Nettsiden vår er oppdatert med siste informasjon om årets symposium.

Medlemskap

Som medlem får du:

  • Vårt tidsskrift Ultraschall / Eur J Ultrasound gratis -6 nr./år som inneholder medlemsbladet «Flaggermusen»
  • Tilgang til EFUMBs rikholdige portal med nyttige læringsressurser
  • Delta i abstraktkonkurranse om beste frie foredrag, premie 10.000,- kr
  • Delta i abstraktkonkurranse om beste kasuistikk, premie 5.000,- kr
  • Søke om forsknings- eller reisestipend på inntil 20.000,- kr
  • Lett tilgang på kurs og etterutdannelse i ultralyd

Medlemskapet koster 650 kr i året,.

Studenter betaler kun en symbolsk sum på 30 kr!

Bli medlem!

Du vil få en mail som ser slik ut fra vår samarbeidspartner Rubic ved innmelding.