Kalender

  1. Hospiter hos NSGU (FULLT!)

    3. desember - 5. desember
  2. Kurs i pasientnær ultralyd for allmennleger – del 1

    8. mars 2020 kl. 16:00 - 11. mars 2020 kl. 12:00
  3. Kurs i pasientnær ultralyd for allmennleger – del 2

    11. mars 2020 kl. 16:00 - 13. mars 2020 kl. 16:00

Kontakt oss