Styret

LEDER
Anesa Mulabecirovic

BAKGRUNN

Anesa Mulabecirovic er utdannet lege og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Hennes interesse for ultralyd startet allerede på medisinstudiet, og i doktorgradsprosjekt som omhandler leversykdommer og ultralyd, søker hun etter ny kunnskap om ultralyd elastografimetoder. Høsten 2016 vant hun prisen «Young Investigator» ved den europeiske kongressen og foreningen for ultralyd i medisin og biologi (EFSUMB) for en studie som inngikk i første del av doktorgradsprosjektet. Våren 2018 vant hun ved NFUDs årssymposium pris for beste abstrakt for en studie som inngikk i andre del av doktorgradsprosjektet. Hun har hatt et forskningsopphold ved Kings College London, et av de ledende sentrene for leversykdommer i verden. Parallelt med doktorgraden har hun tatt en master i økonomi ved Norges Handelshøyskole.

NESTLEDER OG SEKRETÆR
Maria von Krogh

BAKGRUNN

Maria er snart ferdigutdannet spesialist i revmatologi, og jobber for tiden som konstituert overlege ved voksen- og barnerevmatologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun er spesielt interessert i bruk av ultralyd ved diagnostisering, behandling og oppfølging av revmatiske inflammatoriske sykdommer».
KASSERER
Karin Ulrike Diebele

BAKGRUNN

Karin er konstituert overlege ved kvinneklinikken ved St. Olafshospital i Trondheim. Hun jobber med fostermedisin ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin.
FLAGGERMUS-ANSVARLIG
Solveig Fadnes

BAKGRUNN

Solveig Fadnes er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i medisinsk teknologi fra NTNU. Både under doktorgradsarbeidet og senere som postdoc i ultralydgruppa ved NTNU (Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk) har blodstrømsavbildning i pediatrisk kardiologi vært hovedfokus. Solveig flyttet til Ålesund sommeren 2018 og fortsetter forskningen i samarbeid med Ålesund sykehus, St. Olavs Hospital og NTNU. Hovedfokus er å utvikle og forbedre metoder for å oppdage og diagnostisere hjertefeil hos foster og barn

FLAGGERMUS-ANSVARLIG
Lars Petter Bjørnsen

BAKGRUNN

Lars Petter Bjørnsen jobber som akuttlege ved Mottaksavdelingen på St. Olavs hospital og er ansatt som førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim. Han jobber klinisk i front som overlege og har utdanningsansvaret i mottaksavdelingen. Bjørnsen har bred erfaring innen akutt- og mottaksmedisin og er spesialistutdannet i USA. Bjørnsen bruker ultralyd daglig i evaluering og utredning av akutt syke og skadde pasienter, samt har arrangert og vært instruktør på en rekke ultralydkurs innen fokusert akuttmedisinsk ultralyd.
MEDLEMSANSVARLIG
Vibeke Skoura-Torvik

BAKGRUNN

Vibeke er jordmor med videreutdanning innen ultralyddiagnostikk for jordmødre. Hun har I 2018 fullført kurset “Doppler i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet”. Hun har jobbet både i fødeavdelingen og som kommunejordmor, men jobber nå fulltid ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin. I tillegg er hun aktiv I Sorggruppa ved Kvinneklinikken på St.Olav og jobber med sorgstøtte for par som har opplevd dødfødsel.
WEB-ANSVARLIG
Bjarte Sørensen

BAKGRUNN

Bjarte Sørensen ble uteksaminert med BSc(Med) MB BS fra UNSW, Australia I 2005 og er spesialist i allmennmedisin og Fellow of the Royal Australian College of General Practitioners (FRACGP). Han har siden 2007 vært fastlege ved Hjelmeland legekontor, 2 timer fra nærmeste sykehus. Han har brukt ultralyd i allmennpraksis i 7 år og har spesiell interesse i svangerskap-, legevakt- og sjukeheimsmedisin. Han er videre medlem i perinatalkomiteen Helse Vest, styremedlem Rogaland legeforening, og støttekollega i legeforeningens støttekollegaordning. Han forsker for tida på bruk av ultralyd i allmennmedisin og legevakt, og skriver for tiden på en systematisk oversiktsartikkel sammen med Steinar Hunskår ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, med et stipend fra allmennmedisinsk forskningsutvalg

SPONSORANSVARLIG
Victoria Vatsvåg

BAKGRUNN

Victoria har bachelor i radiografi fra Høgskolen i Bergen. I 2007 flyttet hun til Irland hvor hun jobbet som radiograf samtidig som hun startet videreutdanning i ultralyd. Hun jobbet som sonograf i Irland frem til 2013 og har siden jobbet ved Aleris Røntrgen Stavanger. I tillegg til å jobbe klinisk har Victoria de siste to årene hatt stilling som Training Manager ved Prometheus Medical Nordic der hun har drevet med undervisning i ultralyd.