Styret

LEDER
Even Lillejordet

BAKGRUNN

Even Lillejordet er overlege i revmatologi og stipendiat ved Diakonhjemmet sykehus, Oslo. Han har sin hovedkompetanse innen MSK-ultralyd og ultralydveiledede injeksjoner av ledd, seneskjeder, bursa, karpaltunnelsyndrom og triggerfinger. Han har også interesse for vaskulær ultralyd spesifikk for storkarsvaskulitter.  Even er instruktør ved ultralydkursene for spesialistutdanningen i revmatologi og fysikalsk medisin. Han er stipendiat i behandlingsstrategistudien NOR-SPRINT som utforsker betydningen av sykdomsspesifikke funn ved ultralyd og MR ved psoriasisleddgikt, og effekten av å la funnene styre medikamentelle behandlingsvalg.

NESTLEDER, SEKRETÆR OG MEDLEMSANSVARLIG
Eva Leknes Jensen

BAKGRUNN

Eva Leknes Jensen er en erfaren ultralydjordmor som i det daglige jobber på NTNU og underviser jordmødre og leger i ultralyd. Eva har en Master i doppler ultralyd og er sertifisert gjennom Fetal Medicine Foundation og NTNU på tidlig ultralyd, samt veiledning i NIPT og invasive prøver. Hun jobber også en kveld i uka privat på Spiren Fertilitetsklinikk som ultralydjordmor og gjør ultralyd gjennom hele svangerskapet.

KASSERER
Jay Chotai

BAKGRUNN

Jay Chotai er spesialist i indremedisin, akuttmedisin og hematologi. Han har jobber aktivt i klinikken med POCUS siden 2013. De siste 5 årene har han jobbet med utdanning av LIS-leger og AMM-leger innen POCUS, og er ansvarlig for implementering av POCUS i akuttmottak på Akershus Universitetssykehus. Jay er også medlem i EFSUMB-komiteen Education and Professional Standards Committee, og er aktiv forsker innen ultralyddiagnostikk i akuttmottak.

FLAGGERMUSEN
Synnøve Kvalheim

BAKGRUNN

Synnøve Kvalheim er overlege ved fys. med. Ullevål sykehus med lang erfaring og interesse i bruk av UL. Stort overlappende interesseområde med allmennpraktikere, revmatologer og radiologer.

FLAGGERMUSEN
Kristin Skogøy

BAKGRUNN

Kristin Skogøy er gynekolog ved Nordlanssykehuset i Bodø. Hun jobber på føden, operasjon, men mest på poliklinikken. I tillegg til at hun er sertifisert til 1. trimester ultralyd har hun også tatt videreutdanningen i Trondheim om Doppler av føtale og maternelle kar samt fosterhjertet. Hun har også gynekologiske pasienter på poliklinikken.

FLAGGERMUSEN
Elin Pia Nymo

BAKGRUNN

Elin Nymo er gynekolog ved Nordlanssykehuset i Bodø. Hun har videreutdanning innen doppler ultralyd i obstetrikk, og jobber med oppfølging av risikosvangerskap. Etter innføringen av tidlig ultralyd, utgjør denne typen undersøkelse en stor del av arbeidsdagen hennes. Hun er sertifisert til å gjøre 1. trimester ultralyd og veiledning ved NIPT, etter hospitering ved fostermedisinsk seksjon UNN, samt gjennom Fetal Medicine Foundation.  

Anders
WEB OG SOSIALE MEDIA
Anders Hagen Jarmund

BAKGRUNN

Anders Hagen Jarmund går femteåret på medisin (forskerlinjen) på NTNU. Han er utdannet sivilingeniør i fysikk og matematikk og forsker på Doppler-ultralyd hos spedbarn gjennom NeoDoppler-gruppen. I 2020 representerte han NFUD som Young Investigator med prosjektet “Characterization of Instant Hemodynamic Responses to Tilt in Healthy Term Neonates using NeoDoppler”.

SPONSORANSVARLIG
Gard Bruset

BAKGRUNN

Gard Bruset er spesialist i allmennmedisin og daglig leder ved Regnbuen Legekontor i Lier. Han anvender ultralyd daglig i klinisk praksis på legekontor og legevakt. Bruset utfører alle typer scanninger som er vanlig i allmennpraksis. Han har spesielt fokus på muskel- og skjelett, og ultralydveiledede injeksjoner. Tar imot pasienter fra leger, fysioterapeuter o.l. for 2nd opinion der ultralyd og injeksjoner kan være relevant. Han er engasjert i opplæring og utdanning innen ultralyd. Han opptrer regelmessig som kursholder på PMU, Oppdalsuka o.l. Selv arrangerer han kurs i ultralyd for nybegynnere, og et eget kurs for ultralydveiledede injeksjoner.