Advances in Interventional Ultrasound – WEBINAR – Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd

Webinar «Advances in Interventional Ultrasound” fredag 3. desember 2021 fra kl. 9.15- 10.45

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) har 20-års jubileum i år og arrangerer et formiddagswebinar fredag 3. desember 2021 fra kl  9.15- 10.45.

 

Chairs: Prof. RF Havre and Prof. OH Gilja

 

Program:

 

09:15      Christian Nolsøe: New techniques in interventional US with focus on Fusion

 

09:40      Christian Jenssen: CEUS in ultrasound-guided interventions

 

10:05      Khanh Cong Do Pham: EUS-guided biliary interventions

 

10:30      Final conclusion by chairs

 

Se https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-gastroenterologisk-ultralyd for link til webinaret.