Pris for beste frie foredrag

Vi gratulerer Anders Hagen Jarmund fra NTNU med prisen for beste frie foredrag under årets symposium med foredraget “Perioperativ cerebral emboli-deteksjon med høy-frekvent Doppler-ultralyd”. Alle innsendte abstracts holdt høy kvalitet. Vi takker for alle bidrag og oppfordrer alle til å spare opp både forskning og kasuistikker til neste symposium!

Abstraktene kan leses her: Abstrakter til symposiet 2024