Beste frie foredrag under NFUDs symposium og NFUDs forskningsstipend 2022

Under NFUDs symposium i slutten av april ble det delt ut to priser

Maria Emine Nylund vant prisen på 10 000 kr for beste frie foredrag for sitt masterprosjekt kalt HoloUmoja hvor utvidet virkelig (hologram) var benyttet for å kunne øve på gjøre Dopplermålinger av foster uten behov for verken en gravid eller en ultralydmaskin. Masterprosjektet blir veiledet av Gabriell Kiss og Ekaterina Prasolova-Førland ved NTNU.

Andreas Jessen Gjengstø, Haukeland Universitetssykehus, vant NFUDs forskningsstipend på 20 000 kr for prosjektet SonoDOCc – Sonographic Diagnostics with Oral Contrast for Crohns.
Prosjektet blir veiledet av Kim Nylund og Odd-Helge Gilja.