Bruk av ultralyd blant norske allmennleger

Myklestul et al publiserte i april i Scandinavian Journal of Primary Health Care en studie på data fra HELFOs takstregister der man analyserer utviklingen av bruk av ultralyd blant norske allmennleger. De konkluderer med at 30% av norske allmennleger brukte ultralyd i 2016 og at bruken seks-doblet seg fra 2009 til 2016. Tre av fire leger utførte færre enn 10 undersøkelser årlig, og det var mannlige leger som stod for 80% av refusjonskravene.

Myklestul H-C, Skonnord T, Brekke M (2020) Point-of-care ultrasound (POCUS) in Norwegian general practice. Scand J Prim Health Care 1–7