Euroson 2020 – KANSELLERT

I lys av den nåværende usikkerheten rundt COVID-19 pandemien, har den lokale organisasjonskomitéen for Euroson 2020, som består av Norsk forening for Ultralyd og Diagnostikk (NFUD) og Nasjonal kompetansetjeneste i Gastroenterologisk Ultralyd (NSGU), tatt den svært vanskelige avgjørelsen om å avlyse den kommende Eurosonkongressen, som skulle funnet sted i Bergen den 11.-13. juni 2020.

NFUD og NSGU, sammen med medarrangør SonoScandinavia, har tatt beslutningen med et tungt hjerte, men vi har ikke sett en annen forsvarlig løsning gitt den pågående pandemien. Avgjørelsen er i tråd med retningslinjer fra Helsedirektoratet om å kansellere arrangementer med mer enn 500 deltakere, og å utvise særlig forsiktighet for arrangementer som involverer deltakere fra helsesektoren. Våre medlemmers sikkerhet og helse vil alltid være NFUDs første prioritet.

Vi er svært lei oss for at vi ikke kan møtes i Bergen til det som så ut til å bli en meget interessant og spennende kongress. NFUD arbeider sammen med NSGU for å finne potensielle alternativer for alle dere som har sendt inn abstrakt, og vi vil oppdatere dere så snart vi har kommet frem til en løsning og konkludert i samarbeid med våre europeiske partnere.

NFUDs generalforsamling for 2020 var lagt til kongressen i Bergen, og kanselleringen medfører dermed en utsettelse av generalforsamlingen. Styret jobber med en alternativ løsning, slik at generalforsamlingen for 2020 kan finne sted senere i år. Som en konsekvens av kanselleringen, står NFUD foran et betydelig økonomisk tap. Det endelige resultatet er ikke klart ennå, og NFUD arbeider på spreng for å minimere den økonomiske belastningen på vår forening.