Forskningsstipend 2019

Bakgrunn

NFUD utlyser hvert år i forbindelse med det årlige symposiumet et forskningsstipend.
Målsetningen med stipendet er at det skal stimulere til forskningsaktivitet blant medlemmer i NFUD.

Søknadsfrist
NFUDs forskningsstipend har søknadsfrist 15. mars 2019
Søknadene behandles av styret i NFUD som tildeler stipendet ved påfølgende symposium.
Stipend
Stipendets størrelse fastsettes av styret i NFUD.
I 2019 er beløpet satt til 10.000 kroner. Beløpet utbetales direkte til mottakers forskningskonto.
Krav til søker
  • Søker må være medlem av NFUD.
  • Anvendelse av ultralyd bør ha en sentral plass i forskningsmetoden.
  • Stipendet kan søkes for støtte til planlagt eller pågående forskningsprosjekt som støtte til arbeidstid, utstyr, presentasjon med mer.
  • Søker bør presisere hvordan pengen er tenkt benyttet, gjerne i form av et budsjett.
  • Søker henstilles til å opprette en forskningskonto.
  • En kortfattet prosjektbeskrivelse, og informasjon om hvordan pengene tenkes brukt, sendes til stipend@nfud.no
Tilbakemelding
  • Styret i NFUD ønsker tilbakemelding om forskningsprosjektets resultat i form av presentajon (poster, powerpoint presentasjon, foredrag på NFUDs symposium, abstract eller kopi av artikkel).
  • Styret i NFUD vil kunne legge ut deler av presentasjon eller link til publikasjon på sin hjemmeside www.nfud.no etter nærmere avtale med mottaker av stipend.

Styret oppfordrer alle medlemmer av NFUD til å søke forskningsstipend.