Grunnforskning om testikkelstørrelse og testosteronnivå

I forbindelse med Vekstudien i Bergen 2 har Madsen og kollegaer fra Haukeland universitetssjukehus, Universitetet i Bergen og Katholieke Universiteit Leuven nylig publisert en studie der de korrelerer hormonnivå med testikkelvolum målt med ultralyd  i 414 gutter i alderen 6-16 år. Det er den første studien med stort nok volum til å kunne validere metoden som et verktøy i vurdering av pubertetsstadier. Studien ble akseptert i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism i oktober i år og er publisert på nettet.

Les mer:

Madsen A, Oehme NB, Roelants M et al. Testicular ultrasound to stratify hormone references in a cross-sectional Norwegian study of male puberty. J Clin Endocrinol Metab 2019; Tilgjengeleg fra: http://dx.doi.org/10.1210/clinem/dgz094