Høy-intensistetstrening øker ikke betennelse ved psoriasisartritt vurdert ved ultralyd/MR

Ruth Stoklund Thomsen ved NTNU og hennes medforfattere har publisert en artikkel om hvordan høy-intensistetstrening (HIIT) påvirket betennelse vurdert med ultralyd og MR hos pasienter med psoriasisleddgikt (PsA). Artikkelen ble nylig publisert i BMC Musculoskeletal Disorders i september 2023.

Aktiv synovitt og peri-tendonitt i metakarpofalangeal-ledd ved psoriasisartritt. Prikket linje viser ekstensorsene. Økt Doppler-signal forenlig med aktiv inflammasjon.
Figur av Dubash et al. (https://doi.org/10.3389/fmed.2020.00487), CC-BY.

Det finnes teoretiske modeller som peker på økt risiko for høyere sykdomaktivitet etter hard fysisk aktivitet ved PsA.
I denne studien ønsket forfatterne å kartlegge effekten HIIT hadde på objektive mål på inflammasjon vurdert med ultralyd og MR.

67 pasienter med PsA med lav til moderat sykdomsaktivitet ble randomisert til enten HIIT i 11 uker eller «aktivitet som vanlig». Både før studiestart og etter tre måneder gjennomgikk studiedeltakerne en omfattende ultralydundersøkelse. 34 ledd ble skannet pluss eventuelle andre ledd som var hovne, samt 10 obligatoriske senefester (enteser) i tillegg til utvidet skann av opptil 19 andre enteser om de ble funnet ømme ved undersøkelse. Standardisert scoring av både gråtone (B-mode) og Power Doppler ble gjort.

Hovedfunnet i denne studien var at det ikke ble funnet økt betennelse etter HIIT, verken vurdert ved ultralyd eller MR.

Klikk på lenken til artikkelen under om du vil lese artikkelen (open access)!

Lenke til PubMed: Changes of inflammation in patients with psoriatic arthritis after high intensity interval training assessed by ultrasound and MRI, a randomized controlled trial – PubMed (nih.gov)