Kontinuerlig blodstrømshastighetsmåling på nyfødte

NeoDoppler på spedbarn

Foto: Fra artikkelen. Bildet er publisert under Creative Commons 4.0

NeoDoppler, utviklet av professsor Hans Torp, Siri Ann Nyrnes og deres team ved ultralydseksjonen til Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU, er en dedikert ultralyd-enhet for å måle kontinuerlig cerebral blodstrøm hos nyfødte. Nå har teamet sammen med barnelege og PhD-stipendiat, Sigrid Dannheim Vik, utført den første pilotutprøvingen av denne på 25 barn. Resultatene ble publiserte i Pediatric Research i august 2019.

Enheten, som er på størrelse med et kronestykke, blir festet over den framre fontanellen og måler samtidig blodstrømshastigheter på flere nivå. Transduserne bruker ultralyd med frekvens på 7,8 MHz og måler cerebral blodstrømshastighet på 41 nivå med 0,78 mm avstand og sender data tilbake til en skjem som viser M-modus og et Doppler-spektogram. Dersom den 1 cm vide ultralydstrålen treffer flere arterier, vil maksimal hastighet representere den blodåren med høyest hastighet. Selve proben ble festet på en myk lue som også kunne brukes for festing av f.eks. respiratorslanger og EEG-utstyr. Utstyret ble validert mot standard håndholdt ultralydmålinger både in vitro på blodstrømssimulatorer og in vivo på de 25 pasientene. Maksimal Thermal index (TI) ble satt til 0,7, dvs at temperaturen ville øke med maksimalt 0,7 grader celsius ved kontinuerlig bruk. For å ytterligere redusere risikoen for dette ble det brukt intermitterende 30 sekund måling og 30 sekund pause og man så en økning til 0,3 grader på huden og TI på 0,1 grader på 2 cm. Mekanisk indeks (MI) ble målt til mellom 0,1 og 0,13 på hudoverflaten.

Studien viste godt statistisk samsvar mellom NeoDoppler og konvensjonell ultralyd, og vi kan nok vente oss flere publikasjoner fra denne gruppen framover.

Vik SD, Torp H, Follestad T, Støen R, Nyrnes SA. NeoDoppler: New ultrasound technology for continous cerebral circulation monitoring in neonates. Pediatr Res [Internet]. 2019 Aug 12; Tilgjengelig på: http://dx.doi.org/10.1038/s41390-019-0535-0