Kursgodkjenning symposium 2024

NFUDskurssymposium regnes som godkjente kurstimer for en rekke spesialisteter, foreløpig:

  • allmennmedisin (15 timer)
  • radiologi (15 timer)
  • gynekologi/obstetrikk (9 timer)
  • fysikalsk medisin og rehabilitering (9 timer)

Se Legeforeningens kurskatalog for detaljer og oppdatert oversikt over godkjente timer: https://www.legeforeningen.no/kurs/2024/2/36017

Fortsatt ikke meldt deg på? –> https://gyroconference.eventsair.com/nfud-symposium-2024