NFUD årssymposium 2021

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i forbindelse med koronapandemien, er det med tungt hjerte at styret i NFUD har bestemt å utsette videre planlegging av vårt ordinære årssymposium og årsmøte for våren 2021.

Vi måtte allerede avlyse Euroson 2020 som vi planla sammen med Nasjonalt kompetansesenter for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) og som skulle blitt holdt i Bergen juni 2020. Her ventet vi et høyt faglig innhold med foredragsholdere fra hele verden og en fantastisk mulighet for å knytte kontakter og vennskap på tvers av landegrensene. Selv om vi klarte å begrense det økonomiske tapet, førte avlysningen likevel til et betydelig tap for NFUD. 

Vi har ingen garanti for hvordan situasjonen ser ut våren 2021, og ønsker ikke å sette foreningen i en situasjon der vi på ny må avlyse en konferanse med de økonomiske og praktiske konsekvensene det vil ha for våre medlemmer.

Vi håper dere forstår denne vanskelige situasjonen, og styret ser fram med glede og forventing til å møte så mange som mulig av medlemmene våre så snart vi med større sikkerhet kan planlegge en større konferanse.

Når det gjelder årsmøtet, vil vi komme tilbake med mer informasjon. Dette vil sannsynligvis kunne bli holdt elektronisk i løpet av vinteren 2020/21.

Vennlig hilsen styret i NFUD