NFUDs symposium 2023

Styret i NFUD har gleden av å ønske velkommen til årets ultralydsymposium 26. – 28. april 2023 Radisson Blue Hotel i Tromsø.

Som alltid har vi et program hvor alle skal kunne finne interessante forelesninger, både i felles- og parallellsesjonene. 

I år kjører vi i gang symposiet med en Rapid Fire-bolk i første fellessesjon hvor vi får korte foredrag på en rekke kjente og mindre kjente tema: øye, carotis, p-stav, lyskebrokk, testikler, artrose, artritt og entesitt. Etter lunsj den første dagen blir det fagspesifikke parallellsesjoner med praktisk ultralydtrening innen muskel/skjelett og akutt- og allmennmedisin, mens det blir syv poster med spennende tema innen tilfeldige funn ved tidlig ultralyd for de gyn/obs-interesserte.

Torsdag 27. april blir ultralydveiledede prosedyrer et gjennomgående tema før lunsj, med demonstrasjoner og hands-on trening i vaskulær tilgang og ulike leddinjeksjoner. Parallelt med stikke-sesjonen vil obs/gyn ha kasuistikkbonanza, altså en hel bolk viet til kasuistikker. Her oppfordres alle interesserte til å presentere en kasuistikk! I denne spesialbolken kreves ikke abstrakt (send tittel til styret@nfud.no). 

I parallellsesjonene etter lunsj blir det foredrag i MSK og gyn/obs-tema, mens de som er interessert i gastro-tematikk vil få foredrag, demo og hands-on trening under kyndig veildening fra Odd Helge Gilja, Kim Nylund og Audun Trelsgård fra Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd ved Haukeland Universitetssykehus.

Abstraktkonkurranse
Vi håper på mange innsendte abstrakt med både ny forskning og kasuistikker fra den kliniske hverdagen. Presentasjon av abstraktene blir i fellessesjoner både torsdag og fredag før lunsj.

Beste frie foredrag belønnes med 10 000,- NOK i premie. Beste kasuistikk belønnes med 5 000,- NOK. Abstrakt til fritt foredrag eller kasuistikk skal sendes til abstrakt@nfud.no. Krav til abstraktet ligger her. I korte trekk skal abstraktet inneholde tittel, bakgrunn, metode, resultat og konklusjon, og evt. referanser. Ved kasuistikker sløyfes metode til fordel for kasus-beskrivelse. Frist for å sende inn abstrakt er 12. april 2023 (ny dato).

Påmelding og mer informasjon finner dere her: https://gyroconference.eventsair.com/nfud-symposium-2023

 

NFUDs generalforsamling blir avholdt onsdag 26. april 2023 kl 16. Innkalling er sendt ut til medlemmer.

Vi gleder oss!

Med vennlig hilsen

styret i NFUD