NY FRIST! Lever abstrakt innen 29. februar!

Euroson blir årets begivenhet innen diagnostisk ultralyd, og dette er i år NFUDs årsymposium! Vi vet mange av dere sitter på spennende kasuistikker eller forskning som kan la seg presentere på en poster og få ennå mer eksponering enn før med besøkende fra hele Europa og resten av verden! Vi vil gjerne se flere fra Norge så hiv dere rundt og få inn abstrakten til komiteen før 29. februar. Blir du akseptert, får du 1000 kroner i avslag på konferanseprisen og heder og ære! Vær snill å spre ordet blant kolleger!