Nye takser for ultralydundersøkelser i allmennpraksis

Gode nyheter for alle som er glad i ultralyd i allmennpraksis!

I Normaltarifforhandlingene ble det enighet om taks for følgende ultralydundersøkelser i tillegg til de som allerede eksisterer:

Nye prosedyrer i takst 108:

– Påvisning og kvantitering av resturin samt vurdering av hydronefrose og postrenalt avløpshinder

– Mistanke om og oppfølging av sykdom i galleblære, hovedpulsåre eller hjerte samt vurdering av pleuravæske og pneumothorax

– Vurdering av muskel- og skjelettilstander

https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/tillitsvalgt/artikler-for-nyhetsbrev/naringsdrivende-leger/enighet-i-normaltarifforhandlingene/?fbclid=IwAR3RHdUcC3kDnv6t714Hn6UgxDQuz08_Ilw1DCEzS9ufBBYX2DrXxKeZqEk

Styret i NFUD er i skrivende stund samlet for å lage programmet for symposiet i Tromsø i 2023 den 26. – 28. april.

Vi tar dette til etterretning i planleggingsarbeidet for å gjøre kurset enda mer attraktivt for fastleger!