Video-demonstrasjoner av UL-veiledet injeksjon

Er du interessert i å lære mer om ultralydveiledede injeksjoner i muskel-skjelett-apparatet? På veilederen til Norsk revmatologisk forening er det nå publisert flere videoer som viser hvordan en revmatolog kan gjøre ultralydveiledede injeksjoner ved ulike lidelser. Til nå er det publisert eksempler fra albue, karpaltunnelsyndrom, MCP-ledd, ankel og fot, men flere anatomiske områder kommer.

Lenke til veilederen: http://metodebok.no/index.php?action=topic&item=pBuLFumh

ENDA VIKTIGERE: På NFUDs symposium 24. – 26. april er det en egen hands-on-sesjon med demonstrasjon av pasientleiring og ulike måter man kan gjøre injeksjon på i både over- og underekstremiteter! Det blir også mulighet til å prøve seg på leddinjeksjon på griseknoke for å få følelsen av hvordan det er å stikke i et ledd, i tillegg til at symposiet avsluttes med en live-demo av en injeksjon. Har du ikke meldt deg på ennå? Meld deg på HER