Tele-veiledet ultralyd offshore

Victoria Vatsvåg, PhD-kandidat ved Universitetet i Stavanger, har sammen med kolleger publisert en studie av kvaliteten på bilder og videoer fokuserte ultralyd-protokoller utført av sykepleiere på norske oljeplattformer til bruk for tolking i sanntid av helsepersonell på land. Spesifikt så de på bruken av FATE-, e-FAST- og lungeultralydprotokoller. De konkluderte med at man ved trening og televeiledning kunne få akseptable bilder og videoer for tolking på land.

Vatsvåg V, Todnem K, Næsheim T, et al (2020) Offshore telementored ultrasound: a quality assessment study. Ultrasound J 12:33