Kurs: Oppfølging av utviklingsavvik og andre høyrisikosvangerskap

Senter for fostermedisin inviterer 8. april til trinn II-kurs om oppfølging av gravide i samarbeid mellom lokalsykehus og fostermedisinsk avdeling. På kurset vil man lære hvordan å ta hånd om gravide med

  • Fostre med utvidete nyrebekken, usikre CNS anomalier, hyppige ekstrasystoler og relativ
    forkorting av femur
  • Usikre funn i første trimester og høy NT med normale kromosomer
  • Tvillinger, Rhesus-immunisering og mistanke om tidlig vekstretardasjon

OBS: Kun 40 plasser, førstemann til mølla

Les mer og påmelding: https://www.legeforeningen.no/kurs/2023/12/35878/