Ultralyd i første trimester med håndholdt ultralyd

Pedersen et al. ved Universitet i Bergen har gjort en prospektiv kohortstudie for å finne diagnostiske test-karakteristika for deteksjon av hjerteaksjon i intrauterine graviditeter i første trimester utført av medisinstudenter med håndholdt ultralyd. Forfatterne konkluderer med at håndholdt ultralyd kan være et nyttig verktøy i primærmedisinen for å bekrefte levende intrauterine svangerskap etter uke 7.

Pedersen JK, Sira C, Trovik J. Handheld transabdominal ultrasound, after limited training, may confirm first trimester viable intrauterine pregnancy: a prospective cohort study. Scand J Prim Health Care 2021;1–8.