Ultralydfunn hos barn med juvenil idiopatisk artritt og assosiasjonen til kliniske funn

Nina Martine Krafft Sande, revmatolog og stipendiat ved Revmatologisk avdeling på Rikshospitalet, har sammen med sine medforfattere nylig publisert sine funn om ultralyd av barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA = barneleddgikt) i RMD Open – Rheumatic & Musculoskeletal Diseases.

–>For å lese artikkelen klikk her<–

I artikkelen gjør de rede hvordan ultralydfunn hos barn med JIA relaterte til kliniske funn ved leddundersøkelse. 27 barn og tilsammen 971 ledd ble undersøkt med gradering av inflammasjon, både med vurdering av gråtonesynovitt og power doppler, etter et referanseatlas som samme gruppe tidligere har publisert (Sande NK. et al. RMD Open 2021). Hovedformålet var å utforske betydningen av power doppler i ledd med betennelse hos barn, noe som tidligere først og fremst er kartlagt hos voksne.

Hovedfunnene var at de høyeste gradene av power doppler i inflammert leddhinne var assosiert med større grad av gråtonesynovitt, og at leddene med power doppler hyppigere hadde det man definerte som artritt ved klinisk undersøkelse. Dette kan tyde på at funn av power doppler med ultralyd i ledd reflekterer aktiv sykdom hos barn med JIA.