WFUMB-kongressen fra 25. til 28. mai 2022 – i samarbeid med EFSUMB og SRUMB

World Federation for Medicine and Biology (WFUMB) avholder sin årlige kongress i Timisoara i Romania fra 25. til 28. mai 2022. Dette gjøres i samarbeid med European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) og Romanian Society for Ultrasound in Medicine and Biology (SRUMB).

Kongressen dekker hele spennet av bruk av klinisk ultralyd innen de fleste fagfelt.

 

Program lanseres snarlig! Prisen for kongressen avhenger av hva slags bakgrunn man har (sonograf, medisinstudent, medlem av EFSUMB (NFUD) etc.). Det er “early bird”-priser før 15/3 (300 euro for ordinære medlemmer)!

Klikk her for mer informasjon: 18th World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Congress – May 25-28, 2022, Timisoara (wfumb2022.com)