April/mai 2020 – covid-19

I samarbeid med EFSUMB presenterer vi her månedens kasuistikk. Lungeultralyd er et spennende felt som har vært under utvikling spesielt i akuttmedisinske miljø siden 80-tallet, og her presenterer doktorene Soccorsa Sofia og Michele Spampinato, begge akuttmedisinere fra Bologna som var hardt rammet av covid-19-tilfeller denne vinterene, typiske funn ved covid-19-infeksjon.

En 30 år gammel mann kommer til akuttmottaket på grunn av synkope. Han har hatt 10 dager med feber, hoste og tung pust. I akuttmottaket hadde han SpO2 på 86%, blodtrykk på 130/80, hjerterate 88/min, respirasjonsfrekvens på 20/min og temperatur 37.4°C. Han ble gitt oksygen på maske. CT thorax ble utført og lungeultralyd ble senere utført i 12 soner med longitudinelle/skrå vindu med en kurvilineær transduser etterfølgt av en lineær transduser for detaljer.

Pasienten testet positivt for SARS-CoV-2. På dag 2 etter innleggelsen forverret tilstanden seg og han ble overført til intensivavdelingen. En ny CT thorax ble utført. Forfatterene viser ultralyd og CT bilder og diskuterer funnene i relasjon til diagnosen.

Gå til EFSUMB for den komplette kasuistikken med bilder og video!