August 2021- Ultralyd av lunge ved Sars-Cov2-infeksjon

En 60 år gammel mann testet positivt for Sars-Cov2 etter å ha hatt luftveissymptomer i 2 dager. Han ble lagt inn på sykehus med kraftig dyspné. Grunnet raskt økende oksygenbehov ble han intubert og lå på intensivavdeling i 9 dager. Denne kasuistikken viser hvordan funnene ved lungeultralyd endret seg forløpende etter oppholdet på intensivavdelingen.

Les mer på EFSUMB sine sider for mer informasjon om diagnosen, diskusjon og flere bilder.