August/September 2020 – Actinomycesinfeksjon i hals