Ultralydhospitering i Bergen – abdominal ultralyd

Haukeland Haukeland universitetssjukehus,Bergen

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd arrangerer hospitering i tre dager. Les mer på https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-fordoyelsessjukdommar/nasjonal-kompetansetjeneste-for-gastroenterologisk-ultralyd/hospiter-i-gastroenterologisk-ultralyd

Gratis

Kursus i Muskuloskeletal Ultralyd

København Hvidovre Hospital,København

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab inviterer til kurs i MSK-ultralyd fra 27. til 29. september 2023 i København på Hvidovre Hospital. Det

Ultralydveiledede injeksjoner

Fjordveien 3, Høvik Fjordveien 3,Høvik

Kurs i regi av Forening for ultralyd i allmennpraksis. Aktuelt for leger og fysikalskmedisinere som ønsker å bruke ultralyd og

kr10000

Ultralydutdanning for jordmødre 2024

NTNU NTNU,Trondheim

Aktuelt for alle jordmødre: NTNU arrangerer 2024 videreutdanning for jordmødre som skal utføre ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen. Videreutdanningen er beregnet som

Gynekologisk ultralyd, kurs for viderekommende

Medicinskt Konferenscentrum Jan Waldenströms gata 1,Malmø

Kurs i gynekologisk ultralyd for viderekommende, arrangeres av Skåne universitetssykehus. Kurset egner seg for spesialister i obstetrikk og gynekologi med

SEK20000

Doppler ultralyd i obstetrikk

Senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim. Olav Kyrres gate 11,Trondheim

Aktuelt for alle ultralydjordmødre og gynekologer: NTNU avholder et avansert deltidsstuduim i doppler ultralyd innen obstetrikk i 2024. Emnet tar

NFUDs symposium 2024

Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7,Drammen

Symposiet i 2024 arrangeres i Drammen. Hold av datoene onsdag 24. april til fredag 26. april - mer info kommer.