Godkjenninger 2019

Godkjenning av kurs

Styret i NFUD jobber for å få ultralydsymposiet i 2019 godkjent av alle relevante spesialistkomiteer. Endelig godkjenning blir publisert så snart vi har svar fra komiteene.

Pr 04.04.2019 har følgende komiteer godkjent symposiet:

Fysikalsk medisin og rehabilitering: 18 timer til videre- og etterutdanning.

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 18 timer til videre- og etterutdanning.

Generell kirurgi: 18 timer til videre- og etterutdanning.

Indremedisin: 18 timer til videre- og etterutdanning.

Revmatologi: 14 timer til videre- og etterutdanning.

Allmennmedisin: 18 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen

Barnesykdommer: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering.

Fordøyelsessykdommer: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Ortopedisk kirurgi: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Anestesiologi: 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Norsk sykepleieforbund godkjenner 20 timer i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

 

Vi venter fortsatt på svar fra følgende komite: 

Radiologi (Godkjente 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i 2018)

 

Link til kurskatalogen hos Den Norske Legeforening