Januar 2021 – GI-ultralydfunn i pasienter med covid-19

To pasienter, menn på 41 og 47 år, var innlagt med covid-19 interstitiell pneumoni på grunn av akutt respirasjonssvikt og ble behandlet med non-invasiv ventilasjon.

Begge pasientene hadde energimangel, feber, myalgi og abdominalsmerte. En hadde også diaré før innleggelse og eleverte levertransaminaser. Pasienten hadde ingen andre sykdommer. Ved undersøkelse hadde pasientene lett ømhet ved dyp palpasjon av den nedre høyre kvadranten av abdomen og normale tarmlyder ved auskultasjon.

På grunn av vedvarende abdominalsmerter ble det utført gastrointestinal ultralyd som i begge pasienter viste dilaterte, væskefylte tarmsegment med lett fortykkede vegger (3-4 mm) i ulike kvadranter av abdomen.