Juli 2020 – Cystisk eller solid?

En pasient ble henvist til plastikkirurg i desember på grunn av en klump på den proksimale og dorsale del av venstre 3. finger. Røntgen var normalt. Ultralyd ble utført på radiologisk avdeling for å videre utgreie lesjonen.

Lesjonen som kunne palperers langs det radiale aspektet av PIP-leddet til venstre 3. finger korresponderte med en ovalformet subkutan lesjon med interne hyperekkoiske strukturer og virket solid ved første undersøkelse. Ved bruk av fargedoppler, kunne man likevel tydelig se bevegelse av de hyperekkoiske strukturene innenfor lesjone. Dette kunne tyde på at lesjonen var cystisk med proteinholdig material heller enn en solid lesjon. Dette forandre differensialdiagnosen. Man kunne i tillegg se at det ikke var noen definitiv forbindelse med PIP-leddet, men at lesjonen lå tett inntil seneskjeden.

Les mer på EFSUMB sine sider for diagnose, diskusjon og video.