“Blandet virkelighet” gir nye muligheter for å øve på obstetrisk Doppler

Nylund og kolleger ved St. Olavs hospital og NTNU har utviklet et oppsett for å bruke såkalt blandet virkelighet til å øve på obstetrisk Doppler-ultralyd. Oppsettet består av Microsoft HoloLens og 3D-printede deler, inkludert en modell-mage. Ved bruk av denne teknologien kan man øve seg på posisjonering av probe og justering av parametere og innstillinger og se hvordan dette påvirker Doppler-spekteret i sanntid.

Nylund er forøvrig en glimrende formidler og vant pris for beste frie foredrag ved NFUD-symposiet i 2022 hvor hun fortalte om samme prosjekt.

Les mer her om HoloUmoja og hvordan blandet virkelighet kan åpne for trening og læring i bruk av ultralyd (open access).