UL ved sekundært Budd-Chiari-syndrom

En stor hepatisk cyste (61×44 mm, merket *) komprimerer vena cava inferior (merket med dobbeltpil).

En 66 år gammel mann ble hemodynamisk ustabil i etterkant kirurgi for urotelialt carsinom ved cystectomi. Blodtrykk falt til 80/45 mmHg og hjerterate var økt til 91 bpm. Tilstanden forverret seg til tross for gjentatte transfusjoner. Andre døgn ble det funnet hepatomegali og bilateral hevelse i legger. Transtorakal ekko avdekket en ekstrakardiell cyste som komprimerte vena cava inferior like ved inngangen til høyre atrium. Videre ultralydundersøkelse viste tilknytning til lever og gav mistanke om en simpel hepatisk cyste, hvilket ble bekreftet med CT. Ultralyd-veiledet aspirasjon gav rask bedring av den kliniske tilstanden. Budd-Chiari-syndrom med obstruksjon av hepatisk venøs flow er uvalig, men kan lede til vena cava inferior-syndrom og lede til hemodynamisk ustabilitet og leversvikt. I dette tilfellet kunne diagnosen raskt stilles ved hjelp av ultralyd.

Les mer på EFSUMB sine sider for å se diagnosen, diskusjon og flere bilder.