NFUDs symposium 2024

Styret i NFUD har gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til ultralydsymposium 24. – 26. april 2024Quality Hotel River Station i Drammen.

PÅMELDING KLIKK HER

KLIKK PÅ PROGRAMMENE UNDER FOR BEST OPPLØSNING

 

 

 

Som tidligere tilstreber vi å lage et program hvor alle skal kunne finne interessante forelesninger, både i felles- og parallellsesjonene. 

Vi begynner med å reklamere for symposiets siste dag, fordi vi får fint besøk fra NFUDs moderforening. EFSUMBs kommende president, professor og radiolog Vito Cantisani, er vi så heldige at kommer til Drammen for å holde to foredrag, et om ultralyd og kunstig intelligens, og et om indikasjoner for vaskulær CEUS. 

Tilbake til symposiets første dag; symposiet starter med det som viste seg å være et populært innslag ved fjorårets symposium i Tromsø,  RAPID FIRE. Her får vi servert 8 meget korte foredrag innen flere fagfelt, og vil gi en faglig smakebit om ultralyd ved mange forskjellige tilstander. Videre i symposiet er det i programmet lagt vekt på mye hands-on trening med størst fokus på parallellsesjoner innen muskel-skjelett, gynekologi og obstetrikk, akutt- og allmennmedisin og gastromedisin. Noen plenumsforelesninger er lagt inn for å beholde det tverrfaglige fokuset NFUD står for.

Se program for mer detaljer: NFUD_program_2024

Sosialt vil det 24.4 være en felles samling på Barkaden, og som alltid er det festmiddag på torsdag 25/4, vi håper alle blir med på begge deler!

Påmelding finner dere her: NFUD Symposium 2024 (eventsair.com)

Generalforsamling

NFUDs generalforsamling blir avholdt onsdag 24. april 2024 kl 16. Innkalling kommer i mars, og eventuelle saker til generalforsamlingen må være styret i hende innen 27. februar.

Abstraktkonkurranse

Vi håper på mange innsendte abstrakt med både ny forskning og kasuistikker fra den kliniske hverdagen. Presentasjon av abstraktene blir i fellessesjoner både torsdag og fredag før lunsj.

Beste frie foredrag belønnes med 10 000,- NOK i premie. Beste kasuistikk belønnes med 5 000,- NOK. Abstrakt til fritt foredrag eller kasuistikk skal sendes til abstract@nfud.no. Krav til abstraktet ligger på nfud.no. I korte trekk skal abstraktet inneholde tittel, bakgrunn, metode, resultat og konklusjon, og evt. referanser. Ved kasuistikker sløyfes metode til fordel for kasusbeskrivelse. Frist for å sende inn abstrakt er 24. mars 2024.

Vi minner også om NFUDs forskningsstipend på opptil 20 000,- NOK. Alle medlemmer av NFUD som er i gang med eller planlegger et ultralydrelatert forskningsprosjekt er velkommen til å søke. Frist 26. mars 2024. Se nfud.no for mer informasjon.

Tilbakeblikk: Symposium 2023

Hvis du ikke har vært på symposium før og er nysgjerrig på hva et symposium er, så kan du lese om årets symposium i den nyeste utgaven av Flaggermusen. Program og info om symposiet 2023 ligger også ute her på hjemmesidene våre: https://nfud.no/nfuds-symposium-2023/