November 2021- En uvanlig posisjon for appendiks-stump ved ultralyd av abdomen