Oktober 2022 – 34 år gammel kvinne med endringer i tyreoideafunksjon