September 2022 – 23 år gammel kvinne med tumor på underarmen