Ultralydhospitering i Bergen

Haukeland huser Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) som jobber mot å bygge opp og spre kompetanse til helsepersonell, særlig spesialister i fordøyelsessykdommer og indremedisin, om bruk av ultralyd ved undersøkelse og diagnostisering av pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet.

I år har NSGU to hospiteringsperioder hvor man kan lære bl.a. om systematisk scanning av abdomen. Les mer i kalenderen: